Ετικέτα: <span>Σχολικός εκφοβισμός</span>

Η σχέση των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού με την εθνοπολιτισμική ετερότητα

Θεοδώρα Γκολομάζου, ΜΔ Επιστήμες της Αγωγής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Παραπομπή ως: Γκολομάζου, Θ. (2021). Η σχέση των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού με την εθνοπολιτισμική ετερότητα των μαθητών των σχολείων, Archive, 17(2), σσ. 77-82. DOI:10.5281/zenodo.5153587, ARK/13960/t3rw2nn11 Abstract School violence and bullying are human behaviors that occur in the school environment …