Κατηγορία: <span>Εκπαίδευση</span>

Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

Θεοδώρα Γκολομάζου, ΜΔ Επιστήμες της Αγωγής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Παραπομπή ως: Γκολομάζου, Θ. 2022. «Σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων», Archive, 18(2), (1 Νοε): 44-52. DOI: 10.5281/zenodo.7490345, ARK:/13960/s2vqcp8rt05 Abstract Purpose of this essay is the presentation of a hypothetical adult education program, entitled “Communication and Information Technologies: quality of life in the …

Η σχέση των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού με την εθνοπολιτισμική ετερότητα

Θεοδώρα Γκολομάζου, ΜΔ Επιστήμες της Αγωγής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Παραπομπή ως: Γκολομάζου, Θ. (2021). Η σχέση των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού με την εθνοπολιτισμική ετερότητα των μαθητών των σχολείων, Archive, 17(2), σσ. 77-82. DOI:10.5281/zenodo.5153587, ARK/13960/t3rw2nn11 Abstract School violence and bullying are human behaviors that occur in the school environment …

Αφομοιωτικό και διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό μοντέλο: Η ελληνική πραγματικότητα

Θεοδώρα Γκολομάζου, ΜΔ Επιστήμες της Αγωγής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Παραπομπή ως: Γκολομάζου, Θ. (2020). Αφομοιωτικό και διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό μοντέλο: η ελληνική πραγματικότητα. Archive, 16, σσ. 55–57. DOI: 10.5281/zenodo.4467870, ARK:/13960/t9k46885h Abstract Intercultural education and assimilative education are two educational models with radically opposite orientations and goals. They represent two different roles …

Προσεγγίσεις στην ελληνική γλώσσα

K. Καλογερόπουλος, Δρ. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. (2005). Προσεγγίσεις στην ελληνική γλώσσα. Archive, 1, 27–35. DOI:10.5281/zenodo.4522007, ARK:/13960/t1fk2kx6r Abstract In this paper we are analyzing two different approaches to the essence and functionality of the Greek language, based on the presentation of two scientists in …

Η εκπαίδευση στην αρχαία Ελλάδα: Από τις πηγές

K. Καλογερόπουλος, Δρ. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. (2005). Η εκπαίδευση στην αρχαία Ελλάδα: Από τις πηγές. Archive, 1, σσ. 19-26 DOI:10.5281/zenodo.4533016, ARK:/13960/t2p65qc61 Abstract Greece was one of the educators of the world, in a way that even Pericles did not dare to imagine. The …