Αντιπαραθέσεις μπροστά στην Απέλλα

Ανδρονίκη Μαστοράκη, (MSc) στην Συστηματική Φιλοσοφία: Παραπομπή ως: Μαστοράκη, Α. 2011. “Αντιπαραθέσεις μπροστά στην Απέλλα”. Archive 7 (30 Αυγ): 41–47. DOI: 10.5281/zenodo.4550142 Abstract Although Herodotus is considered the father of history, Thucydides was the first to write a scientific history. His orations comparatively cover a large part of his unsurpassed …