Η θρησκεία και η λατρεία στο αρχαιολογικό πλαίσιο

Κ. Καλογερόπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. 2020. “Η θρησκεία και η λατρεία στο αρχαιολογικό πλαίσιο”. Archive 16 (May 1): 39–45. DOI: 10.5281/zenodo.4472481 Abstract According to Rowan (2010) study of religion and ritual in the archaeological context is usually related to research into the “world religions” especially those …