Η μαγεία στο Βυζάντιο

Κ. Καλογερόπουλος Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. 2009. “Η Μαγεία στο Βυζάντιο,” Archive, 5: 44-50. DOI: 10.5281/zenodo.4556522 Abstract Magic in Byzantine era is a case that certainly needs much more space than one has in the limited context of a paper. As a matter of fact, we will …