Ετικέτα: <span>κοινωνική πολυμορφία</span>

Αφομοιωτικό και διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό μοντέλο: Η ελληνική πραγματικότητα

Θεοδώρα Γκολομάζου, ΜΔ Επιστήμες της Αγωγής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Παραπομπή ως: Γκολομάζου, Θ. (2020). Αφομοιωτικό και διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό μοντέλο: η ελληνική πραγματικότητα. Archive, 16, σσ. 55–57. DOI: 10.5281/zenodo.4467870, ARK:/13960/t9k46885h Abstract Intercultural education and assimilative education are two educational models with radically opposite orientations and goals. They represent two different roles …