Αφομοιωτικό και διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό μοντέλο: Η ελληνική πραγματικότητα

Θεοδώρα Γκολομάζου, ΜΔ Επιστήμες της Αγωγής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Abstract Intercultural education and assimilative education are two educational models with radically opposite orientations and goals. They represent two different roles of education in managing the issue of social diversity and require different educational policies and programs, focused on either the …