Οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα

Παν. Αθανασόπουλος, Αρχαιολόγος Παραπομπή ως: Αθανασόπουλος, Π. 2015. “Οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα,” Archive, 11: 55–61. DOI: 10.5281/zenodo.4501765 Abstract The problems posed by Homeric geography, and especially the wanderings of Odysseus, had excited scholars and historians since antiquity. Starting from the journeys described in the Odyssey, two main contexts of research …