Ετικέτα: <span>Οργανωσιακή Υποστήριξη</span>

Η σχέση μεταξύ αμφιδέξιας συμπεριφοράς, αντιλήψεων για την οργανωσιακή πολιτική και εργασιακών αποτελεσμάτων

Γιάννης Μιχαλίτσης, MBA, Πάντειο Πανεπιστήμιο: Παραπομπή ως: Μιχαλίτσης, Γ. (2021). Η σχέση μεταξύ αμφιδέξιας συμπεριφοράς, αντιλήψεων για την οργανωσιακή πολιτική και εργασιακών αποτελεσμάτων, Archive, 17(2) σσ. 6-33 DOI:10.5281/zenodo.4743860, ARK:/13960/t2c936v4m Abstract The term organizational ambidexterity represents the dual ability of an organization to be effective in managing current business requirements and …