Κατηγορία: <span>Πολιτική</span>

Η διαμόρφωση των σχέσεων κράτους και πολίτη μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001

Άννα Ιωαννίδου, Πολιτικός Επιστήμων και Νομικός, ΜΔ Νομικής ΑΠΘ Παραπομπή ως: Ιωαννίδου, Α. (2022), Η διαμόρφωση των σχέσεων κράτους και πολίτη μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, Archive 18(1), σσ. 26-37. DOI: 10.5281/zenodo.6321873 ARK:/13960/s20rmm9dr4c Abstract In the aftermath of the historic, global-scale changes of September 11th, 2001, reflections have being developed …

Κράτος και ηγεμονία στην πολιτική σκέψη του Antonio Gramsci

Άννα Ιωαννίδου, Πολιτικός Επιστήμων και Νομικός, ΜΔ Νομικής ΑΠΘ Παραπομπή ως: Ιωαννίδου, Α. (2021). Κράτος και ηγεμονία στην πολιτική σκέψη του Antonio Gramsci, Archive, 17(2), σσ. 104-117. DOI:10.5281/zenodo.5559777, ARK:/13960/t6k19nq0r Abstract Antonio Gramsci was one of the most important Marxist thinkers in the 20th century. His writings are heavily concerned with …

Η σχέση μεταξύ αμφιδέξιας συμπεριφοράς, αντιλήψεων για την οργανωσιακή πολιτική και εργασιακών αποτελεσμάτων

Γιάννης Μιχαλίτσης, MBA, Πάντειο Πανεπιστήμιο: Παραπομπή ως: Μιχαλίτσης, Γ. (2021). Η σχέση μεταξύ αμφιδέξιας συμπεριφοράς, αντιλήψεων για την οργανωσιακή πολιτική και εργασιακών αποτελεσμάτων, Archive, 17(2) σσ. 6-33 DOI:10.5281/zenodo.4743860, ARK:/13960/t2c936v4m Abstract The term organizational ambidexterity represents the dual ability of an organization to be effective in managing current business requirements and …

Η οικονομική πολιτική του Χαρίλαου Τρικούπη και ο Εμμανουήλ Ροΐδης

M. Φιλιππόπουλος, Πολιτισμικές Σπουδές, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Παραπομπή ως: Φιλιππόπουλος, Μ. (2012). Η οικονομική πολιτική του Χαρίλαου Τρικούπη και ο Εμμανουήλ Ροΐδης, Archive, 8, σσ. 34–40. DOI:10.5281/zenodo.4544263, ARK:/13960/t9193nf8c Abstract The following essay refers to two seemingly irrelevant individuals of Modern Greek history. One is Charilaos Trikoupis and the second is …