Έγκλημα και Τιμωρία στο Βυζάντιο

Κ. Καλογερόπουλος Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. 2010. “ Έγκλημα και Τιμωρία στο Βυζάντιο,” Archive, 6: 30-35 DOI: 10.5281/zenodo.4553628 Abstract From Dodekádeltos to the last reforms of the late Byzantine era Roman law shows a constant trend for renewal, in terms of its relationship with institutions and individuals. In this …