Νοταριακό Αρχείο Καρυάς Λευκάδας

Νικόλας Βερνίκος, Ομ. καθ. πανεπιστημίου Αιγαίου: Abstract During an in situ research, in the Summer of 1975, in Karya of Leukada with the help of the then mayor Vangelis Stavrakas and the councilor Spyrogiannis Vlachos, we located in the notary’s office an important notarial file, the volumes of which filled …

O ρόλος του διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης στη διεθνή κοινότητα

Άννα Ιωαννίδου, Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Νομικής, ΜΔ Νομικής ΑΠΘ: Abstract The subject of this paper is the International Court of Justice in The Hague and its multidimensional role in resolving transnational disputes in the international community. In particular, it focuses on the process of appeal of a country before …

Εμπειρισμός, κοινωνικό συμβόλαιο και ιδιοποίηση στην πολιτική φιλοσοφία του Locke

Άννα Ιωαννίδου, Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Νομικής, ΜΔ Νομικής ΑΠΘ: Abstract This essay analyzes the most important points of the political philosophy of John Locke. It presents the empirical theory of knowledge and the relation between the individual, the ideas and the reality. At the heart of Locke’s political philosophy …

Το ατομικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα ελληνικά επαναστατικά Συντάγματα

Άννα Ιωαννίδου, Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Νομικής, ΜΔ Νομικής ΑΠΘ: Abstract The purpose of this essay is to present the constitutional framework for the protection of the individual right to property during the Greek revolutionary period, where effort has being made to organize and form the Greek state according to …

Έγκλημα και Τιμωρία στο Βυζάντιο

Κ. Καλογερόπουλος (MA) in Anthropology: Abstract From Dodekádeltos to the last reforms of the late Byzantine period, Roman law shows a constant trend for renewal, in terms of its relationship with institutions and individuals. In this essay we investigate its path in the Byzantine context and we will try to …

Όρκοι, κατάρες, γλώσσα, θρησκεία και δικαιϊκές πρακτικές στην αρχαία Ελλάδα

Κ. Καλογερόπουλος (ΜΑ) in Anthropology: «Όποιος κατασκευάζει φίλτρα ολέθρια κατά των Τηίων, είτε για έναν μόνο είτε ενάντια σε όλους τους πολίτες, Είθε να χαθεί αυτός και οι απόγονοί του». «Όποιος εμποδίζει τη μεταφορά σταριού στη χώρα των Τηίων, είτε με τέχνασμα φυσικό είτε με μαγεία, από ξηρά ή από …