Κατηγορία: <span>Δίκαιο</span>

Η διαμόρφωση των σχέσεων κράτους και πολίτη μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001

Άννα Ιωαννίδου, Πολιτικός Επιστήμων και Νομικός, ΜΔ Νομικής ΑΠΘ Παραπομπή ως: Ιωαννίδου, Α. (2022), Η διαμόρφωση των σχέσεων κράτους και πολίτη μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, Archive 18(1), σσ. 26-37. DOI: 10.5281/zenodo.6321873 ARK:/13960/s20rmm9dr4c Abstract In the aftermath of the historic, global-scale changes of September 11th, 2001, reflections have being developed …

Νοταριακό Αρχείο Καρυάς Λευκάδας

Νικόλας Βερνίκος, Ομ. καθ. πανεπιστημίου Αιγαίου: Παραπομπή ως: Βερνίκος, Ν. (2019). Νοταριακό Αρχείο Καρυάς Λευκάδας. Archive: monographs, 1–268. DOI: 10.5281/zenodo.4471689 Abstract During an in situ research, in the Summer of 1975, in Karya of Leukada with the help of the then mayor Vangelis Stavrakas and the councilor Spyrogiannis Vlachos, we …

O ρόλος του διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης στη διεθνή κοινότητα

Άννα Ιωαννίδου, Πολιτικός Επιστήμων και Νομικός, ΜΔ Νομικής ΑΠΘ: Παραπομπή ως: Ιωαννίδου, Α. (2020). O ρόλος του διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης στη διεθνή κοινότητα. Archive, 16, σσ. 46–54. DOI:10.5281/zenodo.4472583, ARK:/13960/t0204p311 Abstract The subject of this paper is the International Court of Justice in The Hague and its multidimensional role in …

Εμπειρισμός, κοινωνικό συμβόλαιο και ιδιοποίηση στην πολιτική φιλοσοφία του Locke

Άννα Ιωαννίδου, Πολιτικός Επιστήμων και Νομικός, ΜΔ Νομικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παραπομπή ως: Ιωαννίδου, Α. (2018). Εμπειρισμός, κοινωνικό συμβόλαιο και ιδιοποίηση στην πολιτική φιλοσοφία του Locke. Archive, 14, σσ. 6–14. DOI:10.5281/zenodo.4478607, ARK:/13960/t5cd1g90x Abstract This essay analyzes the most important points of the political philosophy of John Locke. It presents the …

Το ατομικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα ελληνικά επαναστατικά Συντάγματα

Άννα Ιωαννίδου, Πολιτικός Επιστήμων και Νομικός, (ΜΔ) Νομικής ΑΠΘ: Παραπομπή ως: Ιωαννίδου, Α (2016). Το ατομικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα ελληνικά επαναστατικά Συντάγματα. Archive, 12, 6–13. DOI:10.5281/zenodo.4485434, ARK:/13960/t9581vd4m Abstract The purpose of this essay is to present the constitutional framework for the protection of the individual right to property during …

Έγκλημα και Τιμωρία στο Βυζάντιο

K. Καλογερόπουλος, Δρ. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. 2010. “Έγκλημα και Τιμωρία στο Βυζάντιο”, Archive, 6, (3 Δεκ): 30-35 DOI:10.5281/zenodo.4553628, ARK:/13960/t8md94c2p Abstract From Dodekádeltos to the last reforms of the late Byzantine era Roman law shows a constant trend for renewal, in terms of its relationship with …