Οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα

Παν. Αθανασόπουλος, Αρχαιολόγος Παραπομπή ως: Αθανασόπουλος, Π. 2015. “Οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα,” Archive, 11: 55–61. DOI: 10.5281/zenodo.4501765 Abstract The problems posed by Homeric geography, and especially the wanderings of Odysseus, had excited scholars and historians since antiquity. Starting from the journeys described in the Odyssey, two main contexts of research …

Ο μυστικισμός στην αρχαία Ελλάδα

Κωνσταντίνος Τσοπάνης – Δρ. Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Θρησκευμάτων: Abstract From Homer to Plotinus the ancient Greek religious thought presented a great evolution which was due mainly to the influences of the eastern mystical cults but also to the need of the worshiper for a more direct contact with the …