Κατηγορία: <span>Διεθνείς σχέσεις</span>

Η διαμόρφωση των σχέσεων κράτους και πολίτη μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001

Άννα Ιωαννίδου, Πολιτικός Επιστήμων και Νομικός, ΜΔ Νομικής ΑΠΘ Παραπομπή ως: Ιωαννίδου, Α. (2022), Η διαμόρφωση των σχέσεων κράτους και πολίτη μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, Archive 18(1), σσ. 26-37. DOI: 10.5281/zenodo.6321873 ARK:/13960/s20rmm9dr4c Abstract In the aftermath of the historic, global-scale changes of September 11th, 2001, reflections have being developed …