Νοταριακό Αρχείο Καρυάς Λευκάδας

Νοταριακό Αρχείο Καρυάς Λευκάδας

Νικόλας Βερνίκος, Ομ. καθ. πανεπιστημίου Αιγαίου:

Παραπομπή ως: Βερνίκος, Ν. (2019). Νοταριακό Αρχείο Καρυάς Λευκάδας. Archive: monographs, 1–268. DOI: 10.5281/zenodo.4471689

Abstract
During an in situ research, in the Summer of 1975, in Karya of Leukada with the help of the then mayor Vangelis Stavrakas and the councilor Spyrogiannis Vlachos, we located in the notary’s office an important notarial file, the volumes of which filled a metal file cabinet. From the 3 to 4 dozen volumes of books we noted 8 notarial books, mainly those of the notary Theodoros Katopodis of Pieros.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας, το καλοκαίρι του 1975, στην Καρυά Λευκάδος, με τη βοήθεια του τότε δημάρχου Βαγγέλη Σταύρακα και του συμβούλου Σπυρογιάννη Βλάχου εντοπίσαμε, στο εκεί συμβολαιογραφείο, ένα σημαντικό νοταριακό αρχείο, οι τόμοι του οποίου γέμιζαν έναν μεταλλικό φωριαμό. Από τις 3 ως 4 δεκάδες τόμους βιβλίων σημειώσαμε τα ακόλουθα 8 νοταριακά βιβλία, κυρίως εκείνα του νοταρίου Θεόδωρου Κατωπόδη του Πιέρου.

Ένα από τα βιβλία αυτά δημοσιεύσαμε με τον τίτλο:

Βερνίκος, Ν. (2019), Καρυά Λευκάδας 1827-1829. Νοταριακά Κείμενα. Αθήνα: Ισηγορία-Γλαύκωψ, ISBN: 978-618-5214-31-9.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

* Βιβλίο Νοταρίου Καρυάς Κωνσταντίνου Σταύρακα του Νικολάου,
(contrati inter vivos) υπογεγραμμένο από τον Reggente Petriziopulo.
300 σελίδες, (oltre il primo, ed ultimo foglio senza numero) δεμένο, διαστάσεις 15×22 (περίπου), με έντυπους θυρεούς της Λευκάδος και αρίθμηση σελίδων (με την έντυπη υπογραφή του Angelo Benvenuti archivista[1]).
Πράξεις   no 156: 5 Δεκ. 1827 νέο – έως — no 250: 1 Σεπτ. 1828

** Registro di Notario: Teodoro Cattopodi di Pietro, Santa Maura 28 Luglio 1828.
(contrati inter vivos) υπογεγραμμένο από τον Reggente Petriziopulo.
200 σελίδες, δεμένο, διαστάσεις 15×22, με έντυπους θυρεούς της Λευκάδος και αρίθμηση σελίδων με έντυπη υπογραφή του Angelo Benvenuti archivista.
Πράξεις   no 1: 17 Aυγ.1828 νέο – έως — no 63: 29 Απριλ. 1829 νέο.

  1. 1. Registro di Notario: Teodoro Cattopodi di Pietro, Santa Maura 2 Maggio 1829.

(contrati) υπογεγραμμένο από τον Reggente [-Petriziopulo ]
200 σελίδες, δεμένο, διαστάσεις 15×22. έντυπους θυρεούς της Λευκάδος και υπογεγραμμένη αρίθμηση.

Πράξεις   [–] 19 Nov. 1827 νέο – έως — no 142: 1829.

  • Κοντράτο σεμπριάς νου.126, σελίς 151 [6/10/νέο 1826 ▬ 26/9/1826 παλαιό] μεταξύ του σινιόρ δοτόρ Άγγελου Σούντια του Πιέρου από την πόλη Αγία Μαύρα – με τον – κυρ Σπύρο Θεράπο του Αντώνη και η νύφη του γυνή χήρα συμβία του ποτέ αδελφού του Πάνου (Θεράπου) κάμνοντας και για τα παιδιά της ανήλικα […]

(την β’ σκάλα)

  • σελίς 188, 15/3 Νοεμ. 1828 ▪ Αποστόλης Μεσήνης ποτέ Νικόλα, οικία αρθ.150 Καρυά και Αντρέας Στραγαλινός ποτέ Βασίλη, οικία στον μαχαλά Ρεκατσινάτα.
  1. 2. Registro di Notario: Teodoro Cattopodi di Pietro, Santa Maura 27 Nov.

1829.
(contrati) υπογεγραμμένο από τον Reggente [—ως τα 1, 3, 5]
300 σελίδες, δεμένο, διαστάσεις 15×22, με έντυπους θυρεούς της Λευκάδος και υπογεγραμμένη αρίθμηση σελίδων.
Πράξεις    143: 1829 παλαιό – έως — no 245: 1832.

  1. 3. Registro di Notario: Teodoro Cattopodi di Pietro, Santa Maura 22 Giugno 1831.

(—) υπογεγραμμένο από τον Reggente [— ].

300 σελίδες, δεμένο, διαστάσεις 15×22, με έντυπους θυρεούς της Λευκάδος και υπογεγραμμένη αρίθμηση σελίδων.

Πράξεις  no 315: 22/6/1831 νέο – έως — no 454: 24/6/1832 παλαιό.

  1. 4. Registro di Notario: Teodoro Cattopodi di Pietro, Santa Maura 18 Maggio 1833.

(contrati) υπογεγραμμένο από τον Reggente Apostolo Psoma.

200 σελίδες, δεμένο, διαστάσεις 14,5×21., με έντυπους θυρεούς της Λευκάδος και υπογεγραμμένη αρίθμηση σελίδων.

Πράξεις no 705: 1833 – έως — no 806: 1836.

  1. 5. Registro di Notario: Teodoro Cattopodi pt Pietro, Santa Maura 3 Decembre 1828.

(Testamenti) υπογεγραμμένο από τον Reggente [— ως τα 1, 2, 3].
300 σελίδες, δεμένο, διαστάσεις 15×22, με έντυπους θυρεούς της Λευκάδος και υπογεγραμμένη αρίθμηση σελίδων.
Πράξεις [    ] 1828 –‘εως – [    ] 1830

  1. 6. Registro di Notario: Teodoro Cattopodi di Pietro, Santa Maura 3 Decembre 1830.

(Testamenti) υπογεγραμμένο από τον Reggente [— ως τα 1, 2, 3].
298 σελίδες, δεμένο, διαστάσεις 15×22 [— ως τα 1, 2, 3]. Δεν φέρει έντυπους θυρεούς της Λευκάδος και η αρίθμηση των σελίδων είναι χειρόγραφη.
Πράξεις  no 226: 1830 – έως — no 1128: 1836.
Αντώνης Κατωπόδης ποτέ Γεωργίου, αριθ. Κατοικίας 189.
Δημήτρης Κτενάς ποτέ Παπακωσταντή, αριθ. Κατοικίας 209.
Παπά Δημήτρης Αραβανής  ποτέ Παπαβασίλη, αριθ. Κατοικίας 210 [σελ, 27]
Δημήτρης Καρφάκης ποτέ Αποστόλη, αριθ. Κατοικίας 218 [σελ, 37, 1829].

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Σημειώθηκαν εξ άλλου και βιβλία των κάτωθι δημόσιων νοταρίων της Εξοχής (Καρυά):
*  Νικόλαος Σταύρακας, 1767-1770 ▪{34.
*– Τούμπας, 1768-1770 ▪{37;
* Σίμος Κοψιδάς, 1799-1823.
* Κων/νος Ν. Σταύρακας, 1824-1850.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

[1] Στην έκδοση του Νοταριακού κειμένου της Καρυάς (ό.π. 2019), εκ παραδρομής και λόγω της κακής φωτογράφησης, αναγράφεται σε πολλές σελίδες λανθασμένα Angelo Benveniste αντί του ορθού Benvenuti.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Διαβάστε στη συνέχεια Νικόλας Βερνίκος, (2019), Καρυά Λευκάδας 1827-1829. Νοταριακά Κείμενα.

© 2019 Νικόλας Βερνίκος

Comments are closed.