Η μαγεία στο Βυζάντιο

Κ. Καλογερόπουλος Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. 2009. “Η Μαγεία στο Βυζάντιο,” Archive, 5: 44-50. DOI: 10.5281/zenodo.4556522 Abstract Magic in Byzantine era is a case that certainly needs much more space than one has in the limited context of a paper. As a matter of fact, we will …

Θέματα βυζαντινής ιστοριογραφίας

Δημήτρης Δουλγερίδης, Πολιτισμολόγος Abstract Although during the early Byzantine period (4th-7th c.) Historiography has to present a wealth of written material, from the 7th c. and then the scene changes. There is a relative silence in the writing of stories (Mousseidou, 2001, p. 103), with the main reason being the …