Αγιονόρι Ορεινής Κορινθίας: Οικογένεια και συγγένεια στον αγροτικό χώρο

Σοφία Δασκαλοπούλου, (Ομοτ. Καθ.) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας: Abstract The transition from the exotic to the familiar inevitably led European ethnologists and anthropologists of the second half of the 20th century to the need to apply (but also test) their epistemological concepts and tools in the historical …

Γαμηλιότητα: Οι προτιμήσεις και οι κανόνες

Σοφία Δασκαλοπούλου, (Ομοτ. Καθ.) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας: Abstract In the following paper we focus on the social reaction against the expansion of the “celibacy zone”, which the church and the relevant Byzantine canons (10th and 11th century) tried to restore. To understand this reaction, suffice it …

Les Grecs en Russie: Autochtones et Immigres dans le Bassin de la Mer Noire

Dascalopoulou, Sophie (Prof. Émér) – Vernicos, Nicolas (Prof. Émér), Université de l’Egée (Mytilène):  Περίληψη Ο Εύξεινος Πόντος από τους αρχαίους χρόνους υπήρξε, για τους Έλληνες, θάλασσα για τη ναυσιπλοΐα, το εμπόριο προϊόντων διατροφής και πρώτων υλών. Προς τις ακτές του κινήθηκαν διαδοχικά κύματα μεταναστεύσεων, που οδήγησαν στη δημιουργία ενός δικτύου …

Κ. Θεοτόκης, Α. Σικελιανός, Κ. Καρυωτάκης

Κ. Καλογερόπουλος (MA) in Anthropology: Abstract In this essay are attempted the search and recognition of naturalistic elements in the short story of K. Theotokis “Pistoma”, the inclusion of the poems “Thaleros” and “Prayer” in the thematic circles of A. Sikelianos’s poetry. Also the investigation of the relationship of the poems …