Les Grecs en Russie: Autochtones et Immigres dans le Bassin de la Mer Noire

Dascalopoulou, Sophie (Prof. Émér) – Vernicos, Nicolas (Prof. Émér), Université de l’Egée (Mytilène):  Περίληψη Ο Εύξεινος Πόντος από τους αρχαίους χρόνους υπήρξε, για τους Έλληνες, θάλασσα για τη ναυσιπλοΐα, το εμπόριο προϊόντων διατροφής και πρώτων υλών. Προς τις ακτές του κινήθηκαν διαδοχικά κύματα μεταναστεύσεων, που οδήγησαν στη δημιουργία ενός δικτύου …

Παρθενώνας και Ναός του Διός: Τυπολογικές διαφοροποιήσεις και ομοιότητες

Κ. Καλογερόπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Abstract This essay provides a brief overview and description of the architectural order and sculptural decoration of the Parthenon and the temple of Zeus at Olympia. The two temples are considered typologically Doric. The typology is relativized, however, if differences observed are taken into account, …

Παλαιολιθική εγκατάσταση – Νεολιθικός οικισμός – Πόλη της Εποχής του Χαλκού

Μαστοράκη Ανδρονίκη, MSc στη Συστηματική Φιλοσοφία: Abstract Paleolithic is characterized by unstable climatic conditions and the consecutive existence of nomadic hunters-gatherers. On the contrary, Neolithic era in Helladic – Aegean area it is characterized by stabilization of climatic conditions, a fact that favors the organization of settlements of permanent character, …

Το επιχείρημα της ιδιωτικής γλώσσας

Λαγουδάκη Ελένη, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Abstract This essay deals with the argument of the mature theory of Ludwig Wittgenstein (1889-1951) against the possibility of the existence of a “private language”. This is an argument based on the position that there can be no language that has been invented and understood …

Το ατομικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα ελληνικά επαναστατικά Συντάγματα

Άννα Ιωαννίδου, Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Νομικής, ΜΔ Νομικής ΑΠΘ: Abstract The purpose of this essay is to present the constitutional framework for the protection of the individual right to property during the Greek revolutionary period, where effort has being made to organize and form the Greek state according to …

Ετρούσκοι: τελετουργικά πρότυπα και μεταθανάτια ζωή

Κ. Καλογερόπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Abstract The Etruscans developed an impressive culture since 8th century BCE. Their art as special cultural expression attracted the attention of researchers and sightseers even before archeology turned to be an officially scientific discipline. The interest of Etruscans for burial rituals and the adoration of …

Οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα

Παν. Αθανασόπουλος, Αρχαιολόγος Abstract The problems posed by Homeric geography, and especially the wanderings of Odysseus, had excited scholars and historians since antiquity. Starting from the journeys described in the Odyssey, two main contexts of research were developed. On the first context belong those who argued that the places Odysseus …

Sanctity and Politics: the Canonization of St Gilbert – St Edward the Confessor

Maria Mavrommati (MA) in Medieval History: Περίληψη Η διαδικασία αγιοποίησης (ένταξη του ονόματος ενός υποτιθέμενου «αγίου» στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας και καθιέρωση της λατρείας του) κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα απασχολεί κατά κόρον τους σύγχρονους μελετητές της Μεσαιωνικής Ιστορίας. Εκτός από το ερώτημα «πώς οριζόταν η αγιότητα κατά τους Μέσους …

Λογοτέχνες και λογοτεχνήματα

Ζ. Σιούλη Κατάκη, Υ/Δ πανεπιστημίου Πελοποννήσου Abstract Writer’s ideology permeates the entire web of his literary works, giving them occasionally a different meaning. Political ideology is scattered in the works of G. Seferis, where deciphering of meanings is at least ambiguous. The same happens with Y. Ritsos with his careful …

Η φιλοσοφία απλή θεραπαινίς της θεολογίας κατά τη βυζαντινή και την τουρκοκρατούμενη περίοδο;

Π. Βενετοπούλου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Abstract The relationship between religion and theology with philosophy and scientific thought during the Byzantine period and the period of Ottoman rule is a topic that is of particular concern to the field of research in Byzantine Studies. Dealing with the question of whether in …

Αναγέννηση και Μεταρρύθμιση: Η συμβολή τους στην κατάλυση των πεποιθήσεων και αξιών που κυριαρχούσαν τον Μεσαίωνα

Παναγιώτης Βουλιάκης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Abstract Phenomenon that evolved throughout Europe, Renaissance has its roots in the first Florentine humanism. Classical studies, which return through an autonomous and popular approach, make it possible -through critical analysis of the world in the way indicated by ancient teachers, to confirm man and …

Η σεξουαλική ανάπτυξη και ζωή των εφήβων με ειδικές ανάγκες

Ελ. Εμμανουηλίδου, Ιατρός Abstract In recent decades, with the progress made in the treatment of acute and infectious diseases, there has been a significant shift in the interest of physicians and pediatricians in the particular problems of chronic diseases. With the increase in the life expectancy of adolescents with chronic …